Profesionálne administratívne služby
M.R. Štefánika 711/3
990 01 Veľký Krtíš
Telefón
+421 910 977 999

Adresa

M.R. Štefánika 711/3, 990 01 Veľký Krtíš

Prevádzka

Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 03101 Liptovský Mikuláš

Prvotná myšlienka pri zakladaní našej spoločnosti bola zjednodušiť prístup našich klientov ku vlastnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ako podnikatelia sme si uvedomovali náročnosť administratívnych procesov spojených s podnikaným. Prirodzeným procesom sme sa vyformovali na etablovanú spoločnosť na trhu korporačných a consultingových služieb v strednej Európe. Našim cieľom je zjednodušiť život podnikateľov. Dosahujeme to odbremenením našich klientov od problémov vytvorených právnou reguláciou, ich podnikateľského prostredia, poskytujúc tak viac času a energie pre riadenie ich spoločnosti. Snažíme sa byť dôstojným partnerom našich klientov, kde pre nás je dôležitý individuálny prístup, nadštandardný servis vysokej kvality a nájdenie adekvátneho riešenia na všetky požiadavky nášho klienta.

Spoločnosť Strong Group s.r.o. dokáže pre Vás poskytnúť tie najkvalitnejšie administratívne kancelárske služby vďaka k tomu že neustále modernizujeme naše zariadenia a náš Tým absolvuje školenia.