Profesionálne administratívne služby
M.R. Štefánika 711/3
990 01 Veľký Krtíš
Telefón
+421 910 977 999

Adresa

M.R. Štefánika 711/3, 990 01 Veľký Krtíš

Prevádzka

Jánošíkovo nábrežie 3581/5, 03101 Liptovský Mikuláš